Демократичното равноправие и християнството – доколко са съвместими

Демократичното равноправие и християнството – доколко са съвместими

Мнозина християни възприемат демокрацията като почти библейска система на управление. Затова тази статия разглежда една от основните ѝ концепции – равенството (означаващо най-вече равноправие) и доколко то е съвместимо с християнските принципи. Съвременното равноправие поставя особени предизвикателства и е необходимо да бъдат изяснени. Статията е публикувана в списание „Свобода за всеки“, бр. 37. Резюме от […]

Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Глава 11 на Книга Битие започва с историята за строежа на град, в чийто цен-
тър се извисявала кула. Този грандиозен строителен проект, обединил усилията
на всички хора, поставя началото на човешката цивилизация след всемирния по-
топ.

Рашид и Дейвид: Сирийските бежанци не са заплаха за България

Рашид и Дейвид: Сирийските бежанци не са заплаха за България

Рашид е от Сирия, но е бежанец и сега живее в Харманли. Дойде в Стара Загора по повод “Случаят в с. Розово”. Преди да започне войната в родината му, е работел като екскурзовод в Дамаск. Опитва се да намери убежище в Турция, но понеже е кюрд, се налага да се прехвърли в България. За условията […]