„Откровението на Йоан“ тема:“Относно степените на богооткровение, устройството на света и храмовият календар“ п-р Димитър Лучев -20/12/2014

„Откровението на Йоан“ тема:“Относно степените на богооткровение, устройството на света и храмовият календар“ п-р Димитър Лучев -20/12/2014

„Откровението на Йоан“ тема:“Относно степените на богооткровение, устройството на света и храмовият календар“ п-р Димитър Лучев -20/12/2014