1 thought on “Lady’s meeting”

  1. Бог общува с всеки един от нас по всяко време и винаги, откакто свят светува. Който има уши – да чуе тези думи, който има очи – да ги прочете, който има разум – да ги осмисли, който има сърце – да ги почувства. И когато ни се струва че Бог ни е изоставил – всъщност ние сме се отдалечили от Него, ние сме запушили ушите и очите си за словото Му, а Той е все така близо до нас от сътворението до днес и винаги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *