п-р Димитър Лучев

Димитър Лучев

пастор на църквата

Дейвид Лийстръм

Дейвид Лийстръм

помощник пастор

Борислав Иванов

Борислав Иванов

помощник пастор