Нашата визия е:

Изграждането на здрава и пълноценно функционираща християнска общност, устремена към непрекъснат духовен растеж и усъвършенстване, в която да се насърчава живот и служение, основани на принципите на Божието слово и се издигат ценностите на брака, приятелството и толерантността, която да бъде способна адекватно да споделя спасителната вест с невярващите посредством любов и грижа.