Служението като част от ББЦ „Възраждане“ е преднаначено за младежи от 13 до 18-годишна възраст. То се стреми да изгражда християнски ценности и принципи в живота на младите вярващи. Тази група има афинитет към четенето и изучаването на Божието слово, както и върху сплотяването на една силна младежка общност.