Демократичното равноправие и християнството – доколко са съвместими

Демократичното равноправие и християнството – доколко са съвместими

Мнозина християни възприемат демокрацията като почти библейска система на управление. Затова тази статия разглежда една от основните ѝ концепции – равенството (означаващо най-вече равноправие) и доколко то е съвместимо с християнските принципи. Съвременното равноправие поставя особени предизвикателства и е необходимо да бъдат изяснени. Статията е публикувана в списание „Свобода за всеки“, бр. 37. Резюме от […]