„От полтъргайсти до Христос“ – В. Кисьов

„От полтъргайсти до Христос“ – В. Кисьов

Преди 20 години, когато бях осемгодишен, в напълно атеистичното ни семейството, установихме контакт с така наречените полтъргайсти. Те се самоопределяха като извънземни духове, и ни се представяха от кои планети.