Decrypting the Bible

Decrypting the Bible

Библията е свещена книга, която обаче не е само вдъхновение за вяра и молитви, но и повод за десетки изследвания, теории, анализи, проучвания на учените, свързани с нейното написване и отправените чрез нея послания. Гостът, с който водещият Стойчо Керев, се опита да разкодира Библията, е магистърът богослов Димитър Лучев. Той обясни, че библейският текст никога не е еднозначен. Тя е едновременно Свещена книга, но и литературен феномен.