За нас

Кои сме ние

Ние сме общност от хора, представляващи различни възрастови, социални и етнически групи, осъзнали, че същинският смисъл на човешкото съществувание се корени във вярата в Христос. Ние сме движени от копнежа тази вяра да намери практическо приложение в социалния, политическия и културния живот на всеки човек. Обединени сме в стремежа си към духовно възраждане на обществото и прокламиране на християнските ценности.

Нашите цели са

• Изграждането на здрава и пълноценно функционираща християнска общност, устремена към непрекъснат духовен растеж и усъвършенстване.
• Насърчаване на живот и служение, основани върху принципите на Божието Слово (Библията).
• Прокламиране на ценноста на брака, възпитанието на деца, приятелството и толерантноста.
• Адекватно споделяне на веста за спасение чрез Исус Христос посредством любов и грижа.

Видение за 2019 - "Ела и виж"

Видението на ББЦ “Възраждане” за 2019г. се изразява в думите: “Ела и виж!”, думи изказани в евангелието на Йоан, с които Исус кани двама от учениците на Кръстителя да гостуват в дома му (1:39). По-късно това са думите, с които Филип кани скептичния Натанаил да дойде и да се срещне с Исус, за да се увери, че именно той е дългоочакваният Месия (1:46). “Ела и виж” изразява първо Христовото желание да се срещнем с Него, а след това и желанието ни, да доведем други до Исус.

Ние вярваме

в боговдъхновеността на Библията; в единосъщната, свята и неделима Троица: Отец, Син и Святи дух, в Исус Христос, Който е Господ и Спасител, Единороден от Отца, който за нашето спасение бе въплътен от Святия дух и роден от Дева Мария бе разпнат, умря и на третия ден възкръсна от мъртвите, бе възнесен в небето и сега седи отдясно на Бога като Ходатай за човеците; от там Той ще дойде за да съди живите и мъртвите; в това, че всеки човек се нуждае от опрощение на греховете и лично спасение, което се постига чрез покаяние и вяра в спасителната смърт на Христос и чудото на Неговото възкресение; в това, че светостта е Божият стандарт за живота на повярвалите в Христос; в живототворящия Свети Дух; в една, света, вселенска и апостолска Църква, която е тяло Христово, сглобявано от Духа; в многообразните духовни дарби и благодатни проявления на Светия Дух; в кръщението с Духа и говоренето на езици като негов белег; във водното кръщение, което се извършва чрез потапяне в името на Отца, Сина и Светия Дух; в Господната вечеря, като възпоменание на Христовата смърт; в телесното възкресение и вечния живот.

Пастирски екип

Avatar
Димитър Лучев
главен пастир
Avatar
Дейвид Лийстръм
пастир

"Ела и виж" 2019

Проповеди и поучения